Stowarzyszenie propagujące i wspierające działania prowadzone na rzecz odbudowy i rozwoju środowiska kobiet Gminy Bogatynia i nie tylko …

Cele

Cele stowarzyszenia „Silne Kobiety Bogatyni”

  • Integracja środowiska kobiecego,
  • Rozwijanie i propagowanie inicjatyw i działań sprzyjających aktywnej działalności na rzecz wzmacniania postaw przedsiębiorczych kobiet, a w szczególności działalność na rzecz usamodzielnienia się, nabycia wiary w siebie,
  • Pewności w poruszaniu się na rynku pracy, nabycia umiejętności w poszukiwaniu, zdobyciu i utrzymaniu pracy kobiet z różnych środowisk o zróżnicowanym statusie zawodowym i różnym wieku,
  • Promowanie i upowszechnianie zdrowego stylu i trybu życia,
  • Inicjowanie i zachęcanie lokalnych władz do działań sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi kobiet,
  • Wspieranie i propagowanie nowatorskich form w zakresie prywatnej przedsiębiorczości i działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w tych działaniach,
  • Podnoszenie poziomu jakości życia kobiet,
  • Upowszechnianie i obrona praw kobiet,
  • Przeciwdziałania wykluczeniu i dyskryminacji kobiet, wyrównywanie szans.

Copyright © 2010-2014 Silne Kobiety Bogatyni. All Rigts Reserwed.
Design & Developed by Crimsoft.
Powered by Wordpress.
stat4u