Stowarzyszenie propagujące i wspierające działania prowadzone na rzecz odbudowy i rozwoju środowiska kobiet Gminy Bogatynia i nie tylko …

Kolęda 2017 – kultywujmy tradycje

header

XXIII Międzynarodowy Przegląd Zespołów Kolędniczych i Śpiewaczych „Kolęda 2017 – Konkurs Tradycji, to wydarzenie na dużą skalę, które gości w Bogatyni od 19 lat, a za sprawą Stowarzyszenia Silne Kobiety Bogatyni od 4 lat. Nasze Stowarzyszenie złożyło do Urzędu Marszałkowskiego projekt, który ma na celu popularyzację zwyczajów i obrzędów Polaków z różnych stron naszego kraju, z Kresów Wschodnich, a także z Bośni czy Rumunii.

Kolęda 2017 obejmuje seminaria tematyczne dotyczące polskich zwyczajów, które przygotowali i poprowadzili etnolodzy oraz antropolodzy kultury. Ignacy Dumin opowiedział o „Magii w zimowym świętowaniu”. W prosty sposób wyjaśnił zwyczaje Polaków w różnych regionach Polski, szczególnie skupiając się na regionie Dolnego Śląska, gdzie w swoistym tyglu kultury mieszają się tradycje i zwyczaje z różnych stron naszego kraju oraz obyczaje Polaków spoza granic Polski. Następnie Zbigniew Stańczyk przekazał wiedzę dotyczącą „Symboli świąt Bożego Narodzenia w kulturach świata”. W bardzo ciekawym wywodzie pokazał symbolikę świąt i komercję, jaka zalała media, sklepy i wchodzi do naszych domów. Poznaliśmy pochodzenie symbolicznych elementów świąt. Należy zauważyć, że często, kultywując zwyczaje naszych przodków, nie znamy pochodzenia obrzędów i ich znaczenia. Po wykładach na pewno uważniej będziemy podchodzić do elementów kojarzących się ze świętami, m.in. jemioły, słodkich kolorowych lasek na choinkę, pierniczków o ludzkim kształcie czy różnych postaci mikołajków. Kolejny wykład, poprowadzony przez Henryka Dumina,  zajął nas tematem „Mięsopustu przed końcem czasu”. Mogliśmy dowiedzieć się o ostatkach w kulturze polskiej i katolickiej. Dowiedzieliśmy się skąd pochodzą obrzędy związane z końcówką karnawału i jak bardzo są stare.

Po niesamowitej dawce wiedzy, jaką uczestnicy seminariów przyjęli, nastąpiło oficjalne uroczyste rozpoczęcie Przeglądu i prezentacji konkursowych w ramach poszczególnych kategorii: tradycje zdobienia choinki, tradycje stołu wigilijnego i świątecznego, oracje, pieśni, obrzędy i widowiska.

Część konkursową imprezy otworzył Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, Andrzej Grzmielewicz. Uczestnicy imprezy mogli podziwiać konkursowe prezentacje autentycznych tradycji w wykonaniu wiejskich zespołów śpiewaczych i obrzędowych z terenu Dolnego Śląska i Górnych Łużyc. Wszystkie zespoły biorące udział w przeglądzie zaprezentowały w sali tanecznej Bogatyńskiego Ośrodka Kultury swoje bożonarodzeniowe stoły, na których gościły potrawy  świąteczne i noworoczne. Jury próbowało wszystkich dań i oceniało pod wieloma względami. Stanowiska ustrojone były w tradycyjnym świątecznym klimacie, na choinkach wisiały tradycyjne polskie ozdoby ręcznie wykonane. Komisja miała pełne ręce roboty i pełne usta pysznych specjałów z różnych stron, gdzie tylko Polacy dotarli i tradycje polskie kultywowali. Należy dodać, że w konkursie udział biorą także zespoły z Czech i Niemiec, zamieszkujące w okolicach Trójstyku.

Gościnnie wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Łastiwoczka” z Przemkowa, który przekazuje tradycję łemkowską. Niesamowita energia i wielka pasja ludzi z zespołu zafascynowała całą widownię, która gromkimi brawami  prosiła o bisy. Zespół kultywuje i rozpowszechnia dawne pieśni, tańce, zwyczaje i obyczaje łemkowskie w oparciu o oryginalne teksty i melodie. Muzycy przygrywają na kontrabasie, skrzypcach, akordeonie, a śpiewacy i tancerze porywają widzów bez reszty.

Po godzinie 21-ej usłyszeliśmy werdykt jury i rozdano przyznane nagrody. Trudno było zdecydować kogo nagrodzić, ponieważ poziom przygotowania i zaangażowanie zespołów jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie.

Cieszymy się, że spotkałyśmy się w tak zacnym gronie po raz kolejny. Z wielką przyjemnością przyglądałyśmy się i słuchałyśmy  przedstawień, kolędowania czy oracji. Jesteśmy pod wrażeniem pasji i zaangażowania uczestników Przeglądu w przygotowanie każdego roku czegoś nowego, urozmaicanie stołów, potraw oraz występów scenicznych, a jednak zachowanie tradycji opartej na wiedzy i doświadczeniach wyniesionych z domów – gdzie by one nie były.

Jak wiemy, na Dolnym Śląsku trudno mówić o polskich tradycjach i polskich korzeniach. Tak więc trudno mówić o ludziach, którzy mieliby kultywować tradycje, jako o rdzennych mieszkańcach. Dolny Śląsk to tygiel kulturowy skupiający potomków Polaków z różnych regionów przedwojennej Polski, a nawet z Bośni, Francji, Rumunii czy obecnej Ukrainy.

Ale, ten tygielek zmieszanej ludności z Kresów, którzy zostali przywiezieni na te ziemie, urozmaicony został przez pracowników kopalni i elektrowni, którzy osiedlali się w naszym regionie na stałe, zakładali rodziny. Oni też przywieźli ze sobą swoje tradycje, w domach mieszały się zwyczaje. I to jest cudowne, że mamy to wszystko w Bogatyni, że możemy pokazać naszym dzieciom skąd biorą się te tradycje, które podczas świąt powielamy, ale nie zawsze wiemy skąd się wzięły i co oznaczają. Podczas spotkań z zespołami ludowymi oraz z etnologami i antropologami kultury możemy zgłębić wiedzę.

Niesamowite jest to, że ci ludzie swoją pasją zarażają  kolejne pokolenia i na przegląd przyjeżdżają coraz młodsi uczestnicy. To cieszy! Przychodzi taka refleksja, że warto organizować tego typu imprezy, gdzie uczestnicy pochwalą się swoim dorobkiem, podzielą zwyczajami i tradycjami swoich przodków, a jednocześnie widzowie i słuchacze seminariów mają niezwykłą okazję do poznania starych polskich zwyczajów z różnych regionów Polski w jednym miejscu – to naprawdę niezwykłe!

Życzyłyśmy uczestnikom Przeglądu udanych występów, wysokich lokat w konkursie, wymiany doświadczeń, a przede wszystkim świetnej zabawy.

Warto było dotknąć tego, co powoli zanika. Nie pozwólmy na zniknięcie części nas samych, bazy, która buduje nasze poczucie przynależności, poczucie polskości.

 Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na Kolędę w kolejnych latach.

 

 

https://www.facebook.com/nettvmedialokalne/?hc_ref=PAGES_TIMELINE

Zdj. Krzysztof Kasprzyk i SKB


Copyright © 2010-2014 Silne Kobiety Bogatyni. All Rigts Reserwed.
Design & Developed by Crimsoft.
Powered by Wordpress.
stat4u