Stowarzyszenie propagujące i wspierające działania prowadzone na rzecz odbudowy i rozwoju środowiska kobiet Gminy Bogatynia i nie tylko …

Kolęda 2017 – kultywujmy tradycje

header

XXIII Międzynarodowy Przegląd Zespołów Kolędniczych i Śpiewaczych „Kolęda 2017 – Konkurs Tradycji, to wydarzenie na dużą skalę, które gości w Bogatyni od 19 lat, a za sprawą Stowarzyszenia Silne Kobiety Bogatyni od 4 lat. Nasze Stowarzyszenie złożyło do Urzędu Marszałkowskiego projekt, który ma na celu popularyzację zwyczajów i obrzędów Polaków z różnych stron naszego kraju, z Kresów Wschodnich, a także z Bośni czy Rumunii.

Kolęda 2017 obejmuje seminaria tematyczne dotyczące polskich zwyczajów, które przygotowali i poprowadzili etnolodzy oraz antropolodzy kultury. Ignacy Dumin opowiedział o „Magii w zimowym świętowaniu”. W prosty sposób wyjaśnił zwyczaje Polaków w różnych regionach Polski, szczególnie skupiając się na regionie Dolnego Śląska, gdzie w swoistym tyglu kultury mieszają się tradycje i zwyczaje z różnych stron naszego kraju oraz obyczaje Polaków spoza granic Polski. Następnie Zbigniew Stańczyk przekazał wiedzę dotyczącą „Symboli świąt Bożego Narodzenia w kulturach świata”. W bardzo ciekawym wywodzie pokazał symbolikę świąt i komercję, jaka zalała media, sklepy i wchodzi do naszych domów. Poznaliśmy pochodzenie symbolicznych elementów świąt. Należy zauważyć, że często, kultywując zwyczaje naszych przodków, nie znamy pochodzenia obrzędów i ich znaczenia. Po wykładach na pewno uważniej będziemy podchodzić do elementów kojarzących się ze świętami, m.in. jemioły, słodkich kolorowych lasek na choinkę, pierniczków o ludzkim kształcie czy różnych postaci mikołajków. Kolejny wykład, poprowadzony przez Henryka Dumina,  zajął nas tematem „Mięsopustu przed końcem czasu”. Mogliśmy dowiedzieć się o ostatkach w kulturze polskiej i katolickiej. Dowiedzieliśmy się skąd pochodzą obrzędy związane z końcówką karnawału i jak bardzo są stare.

Po niesamowitej dawce wiedzy, jaką uczestnicy seminariów przyjęli, nastąpiło oficjalne uroczyste rozpoczęcie Przeglądu i prezentacji konkursowych w ramach poszczególnych kategorii: tradycje zdobienia choinki, tradycje stołu wigilijnego i świątecznego, oracje, pieśni, obrzędy i widowiska.

Część konkursową imprezy otworzył Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, Andrzej Grzmielewicz. Uczestnicy imprezy mogli podziwiać konkursowe prezentacje autentycznych tradycji w wykonaniu wiejskich zespołów śpiewaczych i obrzędowych z terenu Dolnego Śląska i Górnych Łużyc. Wszystkie zespoły biorące udział w przeglądzie zaprezentowały w sali tanecznej Bogatyńskiego Ośrodka Kultury swoje bożonarodzeniowe stoły, na których gościły potrawy  świąteczne i noworoczne. Jury próbowało wszystkich dań i oceniało pod wieloma względami. Stanowiska ustrojone były w tradycyjnym świątecznym klimacie, na choinkach wisiały tradycyjne polskie ozdoby ręcznie wykonane. Komisja miała pełne ręce roboty i pełne usta pysznych specjałów z różnych stron, gdzie tylko Polacy dotarli i tradycje polskie kultywowali. Należy dodać, że w konkursie udział biorą także zespoły z Czech i Niemiec, zamieszkujące w okolicach Trójstyku.

Gościnnie wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Łastiwoczka” z Przemkowa, który przekazuje tradycję łemkowską. Niesamowita energia i wielka pasja ludzi z zespołu zafascynowała całą widownię, która gromkimi brawami  prosiła o bisy. Zespół kultywuje i rozpowszechnia dawne pieśni, tańce, zwyczaje i obyczaje łemkowskie w oparciu o oryginalne teksty i melodie. Muzycy przygrywają na kontrabasie, skrzypcach, akordeonie, a śpiewacy i tancerze porywają widzów bez reszty.

Po godzinie 21-ej usłyszeliśmy werdykt jury i rozdano przyznane nagrody. Trudno było zdecydować kogo nagrodzić, ponieważ poziom przygotowania i zaangażowanie zespołów jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie.

Cieszymy się, że spotkałyśmy się w tak zacnym gronie po raz kolejny. Z wielką przyjemnością przyglądałyśmy się i słuchałyśmy  przedstawień, kolędowania czy oracji. Jesteśmy pod wrażeniem pasji i zaangażowania uczestników Przeglądu w przygotowanie każdego roku czegoś nowego, urozmaicanie stołów, potraw oraz występów scenicznych, a jednak zachowanie tradycji opartej na wiedzy i doświadczeniach wyniesionych z domów – gdzie by one nie były.

Jak wiemy, na Dolnym Śląsku trudno mówić o polskich tradycjach i polskich korzeniach. Tak więc trudno mówić o ludziach, którzy mieliby kultywować tradycje, jako o rdzennych mieszkańcach. Dolny Śląsk to tygiel kulturowy skupiający potomków Polaków z różnych regionów przedwojennej Polski, a nawet z Bośni, Francji, Rumunii czy obecnej Ukrainy.

Ale, ten tygielek zmieszanej ludności z Kresów, którzy zostali przywiezieni na te ziemie, urozmaicony został przez pracowników kopalni i elektrowni, którzy osiedlali się w naszym regionie na stałe, zakładali rodziny. Oni też przywieźli ze sobą swoje tradycje, w domach mieszały się zwyczaje. I to jest cudowne, że mamy to wszystko w Bogatyni, że możemy pokazać naszym dzieciom skąd biorą się te tradycje, które podczas świąt powielamy, ale nie zawsze wiemy skąd się wzięły i co oznaczają. Podczas spotkań z zespołami ludowymi oraz z etnologami i antropologami kultury możemy zgłębić wiedzę.

Niesamowite jest to, że ci ludzie swoją pasją zarażają  kolejne pokolenia i na przegląd przyjeżdżają coraz młodsi uczestnicy. To cieszy! Przychodzi taka refleksja, że warto organizować tego typu imprezy, gdzie uczestnicy pochwalą się swoim dorobkiem, podzielą zwyczajami i tradycjami swoich przodków, a jednocześnie widzowie i słuchacze seminariów mają niezwykłą okazję do poznania starych polskich zwyczajów z różnych regionów Polski w jednym miejscu – to naprawdę niezwykłe!

Życzyłyśmy uczestnikom Przeglądu udanych występów, wysokich lokat w konkursie, wymiany doświadczeń, a przede wszystkim świetnej zabawy.

Warto było dotknąć tego, co powoli zanika. Nie pozwólmy na zniknięcie części nas samych, bazy, która buduje nasze poczucie przynależności, poczucie polskości.

 Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na Kolędę w kolejnych latach.

 

 

https://www.facebook.com/nettvmedialokalne/?hc_ref=PAGES_TIMELINE

Zdj. Krzysztof Kasprzyk i SKB

Spotkanie opłatkowe w TPD Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej

 

emilia2

 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Bogatyni  od wielu lat organizuje noworoczne spotkanie opłatkowe dla członków Koła TPD oraz ich rodzin i bliskich. Pani prezes, Emilia Kurzątkowska, zawsze gości na swojej uroczystości Księdza Biskupa dr Marka Mendyka, który jest diecezjalnym opiekunem osób niepełnosprawnych. W tym roku takie spotkanie, a właściwie piękna uroczystość, odbyło się 26 stycznia w Multifunkcjonalnym Centrum Trójstyku w Bogatyni.

Nasze Stowarzyszenie otrzymało zaproszenie na to niezwykłe wydarzenie.  Było nam niezmiernie miło zasiadać przy jednym stole z podopiecznymi bogatyńskiego Koła TPD  oraz ludźmi, którym bliski jest los chorych, niepełnosprawnych czy seniorów.

Uroczystość poprzedziła msza św. w kościele pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP w Bogatyni, gdzie po niezwykłym kazaniu Księdza Biskupa był czas na słowa podziękowania oraz modlitwę za chorych i niepełnosprawnych. Następnie zaproszono wszystkich do MCT w Markocicach do wspólnego stołu.

W spotkaniu uczestniczyli podopieczni TPD bogatyńskiego Koła oraz rodziny, bliscy osób niepełnosprawnych i seniorów, a także samorządowcy i przyjaciele. Dla członków Koła oraz wszystkich uczestników uroczystości to wielki zaszczyt dzielić się  opłatkiem z Księdzem Biskupem i wieloma ludźmi o dobrych sercach. W tej niezwykłej, rodzinnej atmosferze przekazywano sobie piękne życzenia, panowała radość wyrażona uśmiechem i dobrym słowem. W aurze wzajemnej życzliwości spędziliśmy pięknie wieczór uświetniony jasełkowo-kolędowym programem artystycznym.

Pani Emilii i jej podopiecznym życzymy pogody ducha i siły w pokonywaniu codziennych problemów.

emilia

25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – a my zawsze gramy razem z Orkiestrą

                    DSC05702wośp plakat

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra już 25 lat. 15 stycznia w Bogatyńskim Ośrodku Kultury odbył się 25 Finał WOŚP, a nasze Stowarzyszenie, odkąd istnieje, bierze udział w każdym Finale.

Z wielką przyjemnością wspomagamy inicjatywę Jurka Owsiaka, który od lat skupia wolontariuszy w całej Polsce i wielu miejscach na świecie, grających z Orkiestrą dla osiągnięcia szczytnych celów.  Celem Orkiestry od lat było doposażenie oddziałów dziecięcych w polskich szpitalach. Datki uzbierane podczas WOŚP dają możliwość zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego. Od kilku lat WOŚP wspiera także oddziały geriatryczne, aby seniorzy mieli odpowiednie  warunki podczas hospitalizacji oraz otrzymali godną opieką medyczną.

Podczas Finału WOŚP w Bogatyni spotyka się wielu wolontariuszy, którzy mocno się angażują w zbiórkę publiczną, a mieszkańcy Bogatyni zawsze zapełniają puszki. Za okazanie serca otrzymują serduszka Orkiestry. Przed  Bogatyńskim Ośrodkiem Kultury w tym dniu wystawiona jest ogromna, tzw. Big Skarbona, do której można wrzucać datki w każdej walucie.

W międzyczasie na scenie BOK odbywają się występy artystyczne – mali i więksi artyści z Bogatyni i całej gminy mają możliwość przyłączyć się do akcji i swoim występem uświetnić Finał. O godzinie 16-ej rozpoczyna się licytacja przedmiotów podarowanych przez instytucje, zakłady, firmy, przedsiębiorstwa oraz osoby prywatne. Licytacja zawsze cieszy się dużym powodzeniem. Członkinie naszego Stowarzyszenia z dużymi emocjami biorą w niej udział. Mamy już swoje tradycje i wiemy czego chcemy. Nieodłącznym elementem naszego udziału w Finale WOŚP jest wylicytowanie ŚWIATEŁKA DO NIEBA.  W tym roku z wielka przyjemnością przebijałyśmy kwoty na zmianę z Klubem Puszystych i Insulinkami.  Starłyśmy też bój o tort, ale naszemu rywalowi w licytacji chyba bardzo mocno na nim zależało, więc odpuściłyśmy.  Wylicytowałyśmy jeszcze voucher na wizytę u burmistrza, Andrzeja Grzmielewicza, który obiecuje pyszną kawę.  Podczas licytacji na warte uwagi cele Orkiestry przekazałyśmy 920 zł.

Warto wspomnieć, że w listopadzie 2016 r. Warszawie odbył się 47. Konkurs Ofert Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy na zakup sprzętu medycznego. Efektem konkursu i negocjacji  Fundacja WOŚP pozyskała dla oddziałów pediatrycznych polskich szpitali 2 469 nowoczesnych urządzeń medycznych, których zakup sfinansowany będzie ze środków zebranych w 24. Finale WOŚP. Urządzenia trafią do 218 placówek w całej Polsce, w tym także do Bogatyni. Oddział  pediatryczny bogatyńskiego szpitala otrzyma 8 łóżek  junior, 6 łóżeczek szczebelkowych, kardiomonitor oraz pulsoksymetr.

…bo warto pomagać!

koncert

Stowarzyszenie Silne Kobiety Bogatyni zorganizowało wyjazd na Koncert Noworoczny do Bolesławca. Koncert odbył się 12 stycznia 2017 r. o godz. 20.00 w Bolesławieckim Centrum Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki.
Do udziału w tym niezwykłym wydarzeniu, które można uznać za namiastkę koncertu wiedeńskiego, choć oczywiście w nieco mniejszej skali, zaprosiłyśmy zaprzyjaźnione stowarzyszenia oraz mieszkańców Bogatyni.
Podczas Gali zobaczyłyśmy i usłyszałyśmy wybitnych solistów polskiej estrady, laureatów międzynarodowych konkursów muzycznych, obdarzonych wspaniałymi głosami muzyków na co dzień współpracującymi z najlepszymi orkiestrami i dyrygentami w kraju i poza granicami.
Publiczność miała okazję wysłuchania sopranistki Katarzyny Staroń, tenora Jędrzeja Tomczyka oraz muzyków związanych z Filharmonią Dolnośląską, Operą Wrocławską i Narodowym Forum Muzyki. Zabrzmiały  największe przeboje świata opery i operetki, najpiękniejsze duety, arie sopranowe i tenorowe oraz niezapomniane włoskie przeboje. Nie zabrakło takich melodii, jak Wielka sława to żart, O sole mio, La donna é mobile, O mio babbino caro, oraz Czardasz Montiego.

Rozśpiewani uczestnicy wyjazdu w miłej atmosferze i  z piosenką na ustach wrócili do Bogatyni. Za uroczo spędzony wieczór dziękujemy Klubowi Puszystych, bogatyńskim Insulinkom i innym, niekoniecznie zrzeszonym uczestnikom wycieczki.

Wesołych Świat!

gwiazdka-legionow-kossak-ramka1

Gwiazda

Świeciła gwiazda na niebie
srebrna i staroświecka.
Świeciła wigilijnie,
każdy ją zna od dziecka.

Zwisały z niej z wysoka
długie, błyszczące promienie,
a każdy promień – to było
jedno świąteczne życzenie.

I przyszli – nie magowie
już trochę podstarzali –
lecz wiejscy kolędnicy,
zwyczajni chłopcy mali.

Chwycili w garść promienie,
trzymają z całej siły.
I teraz w tym rzecz cała,
by się życzenia spełniły.

                                                                     Leopold Staff

Niech spełnią się Państwu wszystkie życzenia,

niech uśmiech na twarzach na zawsze gości.
Niech Święta spokój przyniosą i zdrowie,
a radość na dobre się w sercu umości.
Niech Was optymizm swą aurą otoczy,
a szczęście nigdy z drogi do Was nie zboczy.

Wesołych Świąt życzą

logo-skb

 

 

 

Ilustr. Obraz Wojciecha Kossaka -  Gwiazdka Legionów

Pomagamy Natalii – Jarmark Bożonarodzeniowy w Bogatyni

plakat-natalia

Pomoc dla Natalii zaoferowało wielu mieszkańców Bogatyni, wiele zrzeszonych grup, w tym i nasze Stowarzyszenie. Komitet Społeczny Pomocy Osobom Potrzebującym „AGASTA”  w Bogatyni zajął się organizacją formalną zbiórki publicznej dla Natalii.  Jeszcze przed jarmarkiem w wielu miejscach stały puszki, do których zbierano pieniądze.

Natalia jest mieszkanką Bogatyni, uczennicą klasy maturalnej bogatyńskiego liceum. Zdiagnozowano u niej raka żołądka. Choroba zaskoczyła ją nagle, ale wielu ludzi o dobrych sercach nie pozwala jej zwątpić w szanse na wyleczenie.

Silne Kobiety Bogatyni przygotowały stanowisko z pieczonymi jabłkami oraz aromatycznym grzanym winem. Nasze stoisko pachniało cynamonem, imbirem, kardamonem, goździkami i pomarańczą. Stworzyłyśmy świąteczny klimat, który sprzyjał kosztowaniu przygotowanych smakołyków, a za każdą próbą smaku szły do puszki pieniądze na leczenie Natalii.

Dziś komisyjnie otwarto puszki z Jarmarku Bożonarodzeniowego, w tym 4 puszki naszego Stowarzyszenia. W naszych puszkach znajdowała się kwota 3776,20 zł. Kwota z Jarmarku opiewa na sumę 7565,16 zł, tak więc zebrałyśmy połowę całej jarmarcznej zbiórki.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom za dobre serca i szczodre dłonie. Zrobili Państwo dobry uczynek, bo dzięki Wam zachowana zostaje nadzieja.

Natalio, Tobie życzymy powrotu do zdrowia i zachowania nadziei. Wszystkim darczyńcom życzymy spokojnych Świąt.

Poniżej kwoty z poszczególnych puszek SKB.

NR PUSZKI KWOTA
NR 35 921,27
NR 52 646,69
NR 54 897,19
NR 55 1311,05
RAZEM 3776,2
WALUTA
5 EURO
20 KC
50 HALERZY czeskich

 

 

 

 

 


Copyright © 2010-2014 Silne Kobiety Bogatyni. All Rigts Reserwed.
Design & Developed by Crimsoft.
Powered by Wordpress.
stat4u